روزهای هفته در ایران باستان
نام روزهای هفته در ایران باستان بدین گونه بوده است:

کیوان شید (شنبه) :

نخستین روز هفته به نام کیوان شید نامگذاری شده است که تشکیل شده است از کیوان + شید .

 کیوان بعد از مشتری بزرگترین سیاره شمرده میشود که 700 برابر زمین است.

 آنرا زحل نیز نامیده اند. شید نیز به معنای نور و روشنایی است.

 از این رو، روز نخست ایرانی حکایت از سیاره روشن و نورانی را دارد .

روز دوم از هفته مهرشید است که مهر آن به معنای دوستی و مهربانی در پهلوی میتراست .

 مهر برگرفته شده از آئین هفت هزار ساله میترایی است.

 مهر همچنین ایزد عهد و پیمان است و در اوستا آمده است که هیچ چیز بر ایزد مهر پوشیده نخواهد بود. 

نامگذاری این روز به مهرشید حکایت از تعهدی است که بین مردمان باید برقرار باشد زیرا در ایران باستان 

پیمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به حساب می آمده است. 

Photo: ‎روز دوم از هفته مهرشید است که مهر آن به معنای دوستی و مهربانی در پهلوی میتراست . مهر برگرفته شده از آئین هفت هزار ساله میترایی است. مهر همچنین ایزد عهد و پیمان است و در اوستا آمده است که هیچ چیز بر ایزد مهر پوشیده نخواهد بود. نامگذاری این روز به مهرشید حکایت از تعهدی است که بین مردمان باید برقرار باشد زیرا در ایران باستان پیمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به حساب می آمده است. شید نیز به مهنای روشنایی و نور‎

مهشید (دوشنبه) :
مه بر گرفته شده از ماه است که این نیز از آیین میترایی کهن ایرانی آمده است.

 خورشید و ماه از تندیس های آئین میترایی بوده اند که نشان از قدرت و پویایی جهان آفرینش دارند . 

سومین روز هفته در ایران باستان به نام این نماد خداوند نامگذاری شد و آنرا مهشید به معنای ماه روشن

و نورانی نام گذاشتند.

بهرام شید( سه شنبه)
بهرام برگرفته شده از ورهرام زبان پهلوی باستان است و از یک سو نام ستاره مریخ است.

 بهرام ایزد پیروزی در ایران باستان شمرده می شده است و اندیشه نیاکان ما بر این بوده است که خداوند

یکتا (اهورامزدا) نیروی هایش را برای اجرا در بین افراد بشر بین ایزدان (فرشتگان) خود تقسیم نموده 

است تا آنان ، آنرا برای مردمان پیاده کنند. از این رو بهرام ، ایزد پیروزی نامیده شده بود و چهارمین روز 

هفته به نام روز پیروزی روشنایی بر تاریکی و غلبه انسان بر بدی ها و اهریمن نامگذاری شد .

تیر شید(چهارشنبه)
تیر برگرفته شده از تیشتر پهلوی است. نیاکان ما تیر را ایزدان و نگهبان باران نامگذاری نموده اند و اینگونه 

می پنداشته اند که اهورامزدا برای یاری رسانی به کشاورزان و جلوگیری از خشکسالی و باروری زمین و 

سبز و سالم و پاکیزه ماندن جهان به ایزد باران فرمان میداده است که به یاری مردمان برسد. در کل این 

روز به نام روز روشنایی باران و خواست پروردگار برای حفظ طبیعت نامگذاری شده است.

اورمزد شید(پنج شنبه)
اورمزد نام دیگری از دهها نام اهورامزدا است که همگی حکایت از قدرت و توانایی پروردگار دارند.

 این نام از واژه های پهلوی ارمزد، هرمزد، اورمزد، هورمزد، اهورامزدا، مزدا گرفته شده است . از این رو 

پنجمین روز هفته به نام روز روشنایی خداوند نامگذاری شده است. 

این واژه هنوز به گونه ای دیگر در شب های جمعه برقرار است و هنوز تصور مردمان ما بر این است که

 شب های جمعه روز ارتباط با خداوند و فوت شدگان است.
ناهید شید(آدینه)
ناهید همان آنهیته یا آناهیتا است که ایزد آب قرار گرفته است. در اوستا آناهیتا به صورت دوشیزه ای 

بسیار زیبا، قدی بلند و اندامی تراشیده نام نهاده شده است و نام دیگر ستاره ونوس نیز آناهیتا یا ناهید 

است. به این ترتیب ، روز جمعه روز روشنایی آب و مظهر بخشندگی و عنایت پروردگار نامگذاری شد .

[ شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 14:24 ] [ منصوره باقری ] [ ]
شاه عباس

شاه عباس از وزیر خود پرسید:"امسال اوضاع اقتصادی كشور چگونه است؟"

وزیر گفت:"الحمدالله به گونه ای است كه تمام پینه دوزان توانستند به زیارت كعبه روند!"

شاه عباس گفت:"نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می بایست كفاشان به مكه می رفتند نه پینه دوزان،

چون مردم نمی توانند كفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند، بررسی كن و علت آن را پیدا

نما تا كار را اصلاح كنیم."

[ سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲ ] [ 13:44 ] [ منصوره باقری ] [ ]
بازهم ایرانیان!!

بنابه تحقیقی در بریتانیا، ایرانیان باستان اولین بشرهایی 


بوده‌اند که از گازهای شیمیایی در جنگ استفاده کرده اند.


یک محقق بریتانیایی گفته است که شواهدی را کشف کرده 


است که امپراطوری ایران در قرن سوم میلادی در جنگ با 


رومی‌ها از گازهای سمی در شهر "دورا" - واقع در شرق 


سوریه کنونی- استفاده کرده است.


این نظریه بر اساس بقایای حدود 20 سرباز رومی که در زیر 


دیوار این شهرکشف شده اند، مطرح شده است.


بقایای کشف شده در زیر دیوار دورا نشان ازآن دارد که 


ازگازهای سمی برای محاصره این شهر استفاده شده.


بقایای کشف شده در نشست سالانه موسسه باستان شناسی 


آمریکا به نمایش گذاشته شد.


[ سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 22:36 ] [ منصوره باقری ] [ ]
تنديس چهار متري كوروش كبير در پارلمپيك سيدني مربوط به سال1944م

‎تنديس چهار متري كوروش كبير در پارلمپيك سيدني مربوط به سال ۱۹۴۴‎

[ سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 22:33 ] [ منصوره باقری ] [ ]
کوروش
من با هيچكــــس بر سر آيين و باوری كه دارد نمی جنگم . . . چرا كه 

خـــدای هر كس همانيست كه خرد او می گوید.

کوروش بزرگ

‎من با هيچكــــس بر سر آيين و باوری كه دارد نمی جنگم . . . چرا كه خـــدای هر كس همانيست كه خـــرد او می گويد . . .

[ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ ] [ 8:34 ] [ منصوره باقری ] [ ]
یـادبود منشور کوروش بزرگ در پارک بالبوآ سن دیگو کالیفرنیا
‎یـادبود منشور کوروش بزرگ در پارک بالبوآ سن دیگو کالیفرنیا
ادمین سینا‎[ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ ] [ 8:23 ] [ منصوره باقری ] [ ]
خجسته باد
سالروز کوروش بزرگ بر تمام پارسیان سرزمین پارسی فرخنده باد

۷ آبان ماه مطابق با بیست و نهم اکتبر روز جهانی کوروش نام گذاری شده 

است که از دیر باز پارسیان و دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان 

به صورت مشترک آن را گرامی می دارند.

                          " تویی زاده کورش نامدار ♥ شهنشاه پیروز و دشمن شکار

                          که منشور آزادگی برنوشت ♥ بشر را بر آیین برابر نوشت "
[ سه شنبه هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 20:58 ] [ منصوره باقری ] [ ]
فلسفه تخته نرد

هيچ ميدانيد تخته نرد چگونه و توسط چه کسي ابداع شد و چه فلسفه زيبا و عبرت آموزي در پس آن

نهان است؟ تخته نرد توسط بزرگمهر ابداع شد و اما داستان پيدايشش:

در زمان پادشاهي انوشيروان خسرو پسر قباد، پادشاه هند «ديورسام بزرگ» براي سنجشخرد و 

دانایی و اثبات برتري خود شطرنجي را که مهره هاي آن از زمرد و ياقوت سرخ بود، به همراه 

هدایایی نفيس به دربار ايران فرستاد و «تخت ريتوس» دانا را نيز گمارده ی انجام اين کار ساخت. 

او در نامه ای به پادشاه ايران نوشت: «از آنجا که شما شاهنشاه ما هستيد، دانايان شما نيز بايد از 

دانايان ما برترباشند.پس يا روش و شيوه ی آنچه را که به نزد شما فرستاده‌ايم (شطرنج) بازگوييد و 

يا پس از اين باج براي ما بفرستيد». شاه ايران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هيچ 

يک از دانايان در اين چند روز چاره و روش آن را نيافت، تا اينکه روز چهلم بزرگمهر كه 

جوانترين وزير انوشيروان بود به پا خاست و گفت: «اين شطرنج را چون ميدان جنگ ساخته‌اند  

که دو طرف با مهره هاي خود با هم مي‌جنگند و هر كدام خرد و دورانديشي بيشتري داشته باشد، 

پيروز مي‌شود.» و رازهاي کامل بازي شطرنج و روش چيدن مهره ها را گفت. شاهنشاه سه بار  

براو درود فرستاد و دوازده هزار سکه به او پاداش داد. پس ازآن «تخت ريتوس» با بزرگمهر به 

بازي پرداخت. بزرگمهر سه بار بر تخت ريتوس پيروز شد.

روز بعد بزرگمهر تخت ريتوس را به نزد خود خواند و وسيله ی بازي ديگري را نشان داد و گفت: 

اگر شما این را پاسخ داديد ما باجگزار شما مي شويم و اگر نتوانستيد بايد باجگزار ما باشيد.» 

ديورسام چهل روز زمان خواست، اما هيچ يک از دانايان آن سرزمين نتوانستند «وين اردشير» را 

چاره گشايي کنند و به اين ترتیب شاه هندوستان پذيرفت كه باجگزار ايران باشد.

تخته نرد : کره زمين
30 مهره : نشان گر 30 شبانه روز يک ماه 
24 خانه : نشانگر 24ساعت شبانه روز 
4 قسمت زمين : 4 فصل سال 
5 دست بازي: 5 وقت يک شبانه روز 
2 رنگ سياه و سپيد : شب و روز 
هر طرف زمين 12 خانه دارد : 12 ماه سال 
زمين بازي : اسمان 
تاس: ستاره بخت و اقبال 
گردش تاس ها : گردش ايام 
مهره ها: انسان ها 
گردش مهره در زمين: حرکت انسان ها (زندگي ) 
برداشتن مهره در پايان هر بازي : مرگ انسان ها 
اعداد تاس :
1 : يکتايي و خداپرستي 
2 : اسمان و زمين 
3 : پندار نيک ؛ گفتار نيک ، کردار نيک 
4 : شمال ، جنوب، شرق، غرب 
5: خورشيد ؛ ماه ، ستاره ، اتش ، رعد 
6 : شش روز افرينش

Photo: ‎فلسفه تخته نرد
هيچ ميدانيد تخته نرد چگونه و توسط چه کسي ابداع شد و چه فلسفه زيبا و عبرت آموزي در پس آن نهان است؟ تخته نرد توسط بزرگمهر ابداع شد و اما داستان پيدايشش:

در زمان پادشاهي انوشيروان خسرو پسر قباد، پادشاه هند «ديورسام بزرگ» براي سنجش خرد و دانايي ايرانيان و اثبات برتري خود شطرنجي را که مهره هاي آن از زمرد و ياقوت سرخ بود، به همراه هدايايي نفيس به دربار ايران فرستاد و «تخت ريتوس» دانا را نيز گماردهء انجام اين کار ساخت. او در نامه‌اي به پادشاه ايران نوشت: «از آنجا که شما شاهنشاه ما هستيد، دانايان شما نيز بايد از دانايان ما برتر باشند.. پس يا روش و شيوهء آنچه را که به نزد شما فرستاده‌ايم (شطرنج) بازگوييد و يا پس از اين ساو و باج براي ما بفرستيد». شاه ايران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هيچ يک از دانايان در اين چند روز چاره و روش آن را نيافت، تا اينکه روز چهلم بزرگمهر كه جوانترين وزير انوشيروان بود به پا خاست و گفت: «اين شطرنج را چون ميدان جنگ ساخته‌اند كه دو طرف با مهره هاي خود با هم مي‌جنگند و هر كدام خرد و دورانديشي بيشتري داشته باشد، پيروز مي‌شود.» و رازهاي کامل بازي شطرنج و روش چيدن مهره ها را گفت. شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده هزار سکه به او پاداش داد. پس از آن «تخت ريتوس» با بزرگمهر به بازي پرداخت. بزرگمهر سه بار بر تخت ريتوس پيروز شد.
روز بعد بزرگمهر تخت ريتوس را به نزد خود خواند و وسيلهء بازي ديگري را نشان داد و گفت: اگر شما اين را پاسخ داديد ما باجگزار شما مي شويم و اگر نتوانستيد بايد باجگزار ما باشيد.» ديورسام چهل روز زمان خواست، اما هيچ يک از دانايان آن سرزمين نتوانستند «وين اردشير» را چاره گشايي کنند و به اين ترتيب شاه هندوستان پذيرفت كه باجگزار ايران باشد.

تخته نرد : کره زمين
30 مهره : نشان گر 30 شبانه روز يک ماه 
24 خانه : نشانگر 24ساعت شبانه روز 
4 قسمت زمين : 4 فصل سال 
5 دست بازي: 5 وقت يک شبانه روز 
2 رنگ سياه و سپيد : شب و روز 
هر طرف زمين 12 خانه دارد : 12 ماه سال 
زمين بازي : اسمان 
تاس: ستاره بخت و اقبال 
گردش تاس ها : گردش ايام 
مهره ها: انسان ها 
گردش مهره در زمين: حرکت انسان ها (زندگي ) 
برداشتن مهره در پايان هر بازي : مرگ انسان ها 
اعداد تاس :
1 : يکتايي و خداپرستي 
2 : اسمان و زمين 
3 : پندار نيک ؛ گفتار نيک ، کردار نيک 
4 : شمال ، جنوب، شرق، غرب 
5: خورشيد ؛ ماه ، ستاره ، اتش ، رعد 
6 : شش روز افرينش

Rose
khafanestan (خفنستان)‎

[ پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 23:5 ] [ منصوره باقری ] [ ]
قدیمی ترین عشاق ایرانی

‎قدیمی‌ترین عاشقان ایرانی‌/!!!!!!!!! !!!!..///
در موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی دانشگاه پنسیلوانیا یکی از مشهوترین عکس‌ها معروف به دو عاشق ایرانی است. عکس شمار ۹۷۴۸۲ این موزه هنوز یکی از تصاویر منحصر به فردی است که هر روز نظر خیلی‌ها را به خود جلب می‌کند؛ عشاق ایرانی،۸۰۰ سال پیش از میلاد مسیح.
مجله مهر: سال ۱۳۵۱ باستان‌شناسانی که در تپه‌ حسنلو مشغول حفاری بودند خودشان هم چیزی را می‌دیدند باور نمی‌کردند. تیم مشترک تحقیقاتی ایران و ‌آمریکا به سرپرستی دکتر رابرت اچ دایسون مشغول تحقیقات در این تپه باستانی بودند که قبری را پیدا کردند. در قبری با قدمت حدود ۳ هزار سال اسکلت دو نفر در آغوش یکدیگر پیدا شد. در قبر به جز تخته سنگی که در بالای سر شخص سمت چپ قرار دارد هیچ شی دیگری وجود نداشت و از آن زمان آنها لقب «عشاق» را گرفتند. از سال ۲۰۰۵ در موزه دانشگاه پنسلوانیا تیمی مشغول به فعالیت تنها برای انتشار نتیجه تحقیقات و گزارش‌های حفاری در تپه حسنلو هستند؛ تپه‌ای باستانی که قدمت آن به ۶ تا ۸ هزار قبل از میلاد می‌رسد. با‌گذشت سالها، در موزه دانشگاه پنسلوانیا تصویر عشاق ایرانی یکی از موارد مورد توجه است.‎


در موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی دانشگاه پنسیلوانیا یکی از مشهوترین عکس‌ها

معروف به دو عاشق ایرانی است. عکس شمار ۹۷۴۸۲ این موزه هنوز یکی از 

تصاویر منحصر به فردی است که هر روز نظر خیلی‌ها را به خود جلب می‌کند؛

عشاق ایرانی،۸۰۰ سال پیش از میلاد مسیح.

مجله مهر: سال ۱۳۵۱ باستان‌شناسانی که در تپه‌ حسنلو مشغول حفاری بودند 

خودشان هم چیزی را می‌دیدند باور نمی‌کردند. تیم مشترک تحقیقاتی ایران و ‌آمریکا  

به سرپرستی دکتر رابرت اچ دایسون مشغول تحقیقات در این تپه باستانی بودند که 

قبری را پیدا کردند. در قبری با قدمت حدود ۳ هزار سال اسکلت دو نفر در آغوش  

یکدیگر پیدا شد.

 در قبر به جز تخته سنگی که در بالای سر شخص سمت چپ قرار دارد هیچ

شی دیگری وجود نداشت و از آن زمان آنها لقب «عشاق» را گرفتند. از سال ۲۰۰۵ 

در موزه دانشگاه پنسلوانیا تیمی مشغول به فعالیت تنها برای انتشار نتیجه تحقیقات و

گزارش‌های حفاری در تپه حسنلو هستند؛ تپه‌ای باستانی که قدمت آن به ۶ تا ۸ هزار 

قبل از میلاد می‌رسد. با‌گذشت سالها، در موزه دانشگاه پنسلوانیا  تصویر عشاق 

ایرانی یکی از موارد توجه است. 

[ جمعه پانزدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 8:23 ] [ منصوره باقری ] [ ]
بادرود
Photo: ‎در استان اصفهان شهریست 7 هزار ساله به نام بادرود که زبان آنها زبان پارسی پهلویست و فقط در ایران چند شهری بیشتر نیست که به اینگونه صحبت میکنند روزی تمام مردم ایران اینگونه صحبت میکردند در پارسی پهلوی کمتر حرف عربی استفاده می شود   ....
گفته شده تنها زبانی بوده که در هشت سال جنگ ایران و عراق توسط جاسوس های عراقی رمز گشایی نشده است
سوغات این شهر انار نادری میباشد که هر ساله تعداد زیادی از مردم ایران و خارج از کشور در جشنواره انار بادرود شرکت میکنند.‎

در استان اصفهان شهریست 7 هزار ساله به نام بادرود که زبان آنها زبان پارسی پهلویست و 

فقط در ایران چند شهری بیشتر نیست که به اینگونه صحبت میکنند. روزی تمام مردم ایران 

اینگونه صحبت میکردند .در پارسی پهلوی کمتر حرف عربی استفاده می شود ....

گفته شده تنها زبانی بوده که در هشت سال جنگ ایران و عراق توسط جاسوس های عراقی 

رمز گشایی نشده است.

سوغات این شهر انار نادری میباشد که هر ساله تعداد زیادی از مردم ایران و خارج از کشور

در جشنواره انار بادرود شرکت میکنند.
[ سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 23:16 ] [ منصوره باقری ] [ ]

طراح قالب: آوازک